#

วิธีการชำระเงิน

ขั้นตอน และวิธีการ

  • 1 ) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินที่เว็บไซต์ www.dusitcenter.org หัวข้อ "SDU Trainning Short-trem" และ ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยเท่านั้น
  • 2 )ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและสถานะการชำระเงินในวันถัดไป (เฉพาะวันทำการ) ที่เว็บไซต์โครงการฯ หัวข้อ “SDU Trainning Short-trem” เมนู "ประกาศรายชื่อ" หากไม่พบรายชื่อ หรือสถานะการชำระเงินไม่มีการเปลี่ยนแปลง ผู้สมัครเข้าอบรมกรุณาติดต่อ โทร. 02-244-5982-83
  • 3 ) โปรดชำระเงินล่วงหน้าก่อนวันอบรม หากเกิดปัญหาในขั้นตอนใดกรุณาติดต่อ 02-244-5982-83

แบบฟอร์มใบชำระเงินกับธนาคารกรุงไทย (สำหรับ อปท.)

แบบฟอร์มใบชำระเงินกับธนาคารกรุงไทย (สำหรับ สพฐ.)

ข้อมูลบัญชีโครงการ

  • บัญชี : ธนาคารกรุงไทย
  • ชื่อบัญชี : มสด.Training
  • สาขา : กระทรวงศึกษาธิการ
  • เลขบัญชีที่ : 059-6-01352-3
  • Code สำหรับธนาคาร : 80149