#

วิธีการชำระเงิน

ขั้นตอน และวิธีการ

  • 1 ) Download แบบฟอร์มใบชำระเงิน เพื่อชำระเงินที่ธนาคาร หรือ ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี : ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี : มสด.Training สาขา : กระทรวงศึกษาธิการ เลขบัญชีที่ : 059-6-01352-3 : Code สำหรับธนาคาร : 80149 (สามารถชำระเงินได้จนถึงวันสุดท้าย ก่อนวันอบรม)
  • 2 )ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและสถานะการชำระเงินในวันถัดไป (เฉพาะวันทำการ) ที่เว็บไซต์โครงการฯ หัวข้อ “SUANDUSIT KIDS BOOKS AWARD 2017” เมนู "ประกาศรายชื่อ" หากไม่พบรายชื่อ หรือสถานะการชำระเงินไม่มีการเปลี่ยนแปลง ผู้สมัครเข้าอบรมกรุณาติดต่อ โทร. 02-244-5982-3
  • 3 ) หากเกิดปัญหาในขั้นตอนใดกรุณาติดต่อ 02-2445982-83

เอกสารที่ต้อง Download เพื่อใช้ในขั้นตอนการชำระเงิน

ข้อมูลบัญชีโครงการ

  • บัญชี : ธนาคารกรุงไทย
  • ชื่อบัญชี : มสด.Training
  • สาขา : กระทรวงศึกษาธิการ
  • เลขบัญชีที่ : 059-6-01352-3
  • Code สำหรับธนาคาร : 80149