#

สมัครเข้าร่วมอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
นิทานสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรม เกิดขึ้นได้ ใกล้ตัวเรา และประกวดต้นฉบับนิทานภาพสำหรับเด็ก SUANDUSIT KIDS BOOKS AWARD 2017

สำหรับครู สพฐ. สมัครที่นี่ (ปิดรับสมัครแล้ว)

สำหรับครู อปท. (ปิดรับสมัครสำหรับ อปท.)