#

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์

ผู้ที่ชำระค่าสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว
1.กรณี ท่านใดที่ชำระค่าสมัครแล้ว แต่ยังไม่ขึ้นชื่อว่าชำระเงิน หรือไม่มีรายชื่อประกาศหลังจาก ชำระเงินเป็นเวลา 2 วัน
กรุณาติดต่อ (ด่วน) ที่เบอร์ 0-2244-5982-83
เพราะทางผู้จัดโครงการต้องเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการอบรม หากท่านแจ้งกะทันหันจะมีผลต่อ อาหาร วุฒิบัตร เพราะต้องสั่งทำล่วงหน้า (โดยอธิการบดีฯ ลงนาม) จึงขอความร่วมมือจากท่านดำเนินการด่วน ขอบคุณค่ะ

การเตรียมตัวเข้าอบรมและควรปฏิบัติในวันอบรม ดังนี้

  • กรุณาใส่กางเกงสุภาพ รองเท้าหุ้มส้นเข้าร่วมอบรม เนื่องจากเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ไม่เหมาะสำหรับผู้ใส่กระโปรงในการปฏิบัติกิจกรรม (ไม่ควรใส่กางเกงยีนส์-รองเท้าแตะ)

ตรวจสอบรายชื่อ และสถานะการชำระเงิน