นิทานสร้างสรรค์

โพสโดย : ศพพ.บ้านทับนายเหลียว (นางปิยะนุช บุญประสิทธิ์)

เที่ยวบ้านเรา (เรียนเล่นแสนสนุก)

โพสโดย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เรียง (นันทนา จันทร์ทอง)

Imagine and Feel (Super Teacher)

โพสโดย : ศพด. เทศบาลตำบลลำภูรา (นางสาวสุกัญญา ปาลวงษ์)

กิจกรรมการปั้น “หอยโข่ง”

โพสโดย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งคาโงก (นางสาวนรารัตน์ กาฬวงศ์)

เรื่องเรียนเล่นแสนสนุก (นันทนาการ)

โพสโดย : ศพด.เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา (มลทิพย์ ชิตมณี)

เรื่องเรียนเล่นแสนสนุก (นันทนาการ)

โพสโดย : ศพด.เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา (พจชนาท แดงแสงทอง)

โครงการ Super Teacher ชุดวิชา "โรงอาหารในฝัน สร้างสรรค์ด้วยหัวใจครูปฐมวัย"

โพสโดย : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (นางสาววิมลสิริ โพธิ์ทอง)

กิจกรรมเสียงจากแก้ว

โพสโดย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนตะโก (อารีรัตน์ จตุมาศ)

กิจกรรมตลาดพอเพียง

โพสโดย : ศพด.อบต.เกาะหมาก (นางสาวมลธิรา ชื่่นอารมณ์)

กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนของหนู

โพสโดย : ศพด.อบต.เกาะหมาก (นางสาวมลธิรา ชื่่นอารมณ์)

สถานศึกษาที่ส่งข่าวมากสุด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระเบาะไผ่  จังหวัดปราจีนบุรี

  • อบรมครูปฐมวัยยุคใหม่

    วันที่ 24-25 ตุลาคม 2555 ตัวแทนครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมคร...