หนูน้อยรักการออม

โพสโดย : โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลศรีพนา (นางสุกัญญา อภัยโส)

ตุ๊กตาพาเพลิน

โพสโดย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสาเกตุ สังกัดเทศบา... (นางปรียา คำเพชร)

คุณแม่ของหนู

โพสโดย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงชุม (นางสาวนฤมล พรมหากุล)

แสงเทียน ส่องสว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงชุม

โพสโดย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงชุม (นางสาวนฤมล พรมหากุล)

ตรวจสุขภาพช่องปากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงชุม

โพสโดย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงชุม (นางสาวนฤมล พรมหากุล)

สลัดโรล เพื่อสุขภาพ

โพสโดย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงชุม (นางสาวนฤมล พรมหากุล)

เต่ากะลาพาเพลิน

โพสโดย : โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลศรีพนา (นางสุกัญญา อภัยโส)

การดูแลสุขภาพช่องปากเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โพสโดย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนฆ้อง (ภัทรพร จ่าเมืองฮาม)

วิทย์ คณิต คิดส์สร้างสรรค์

โพสโดย : ศพด.วัดบ้านเป้า (นางสาวธิดา คณะพันธ์)

คณิตวิทย์คิดส์สร้างสรรค์

โพสโดย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ (นางสาววัชรินทร์ญา รุ่งโรจน์)

สถานศึกษาที่ส่งข่าวมากสุด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระเบาะไผ่  จังหวัดปราจีนบุรี