โภชนาการอาหารดีมีประโยชน์ครบ 5หมู่

โพสโดย : ศพด.บ้านฝาง (พิมพ์ใจ ทิพย์สีราช)

เรียนรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า2019

โพสโดย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนฆ้อง (นางสาวทิพย์อาพร อาปะหัง)

กิจกรรม ภูเขาไฟลาวา

โพสโดย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สามแยก (นางสาวจารุวรรณ ศิริลา)

ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)

โพสโดย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประชาศรัทธาธรรม (เพ็ญแข คำนัน)

ประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ อำเภอกระสัง ปี 2562

โพสโดย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กวัดประชาศรัทธาธรรม (เพ็ญแข คำนัน)

ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่

โพสโดย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สามแยก (นางสาวจารุวรรณ ศิริลา)

น้อมรำลึกพระปิยมหาราช (ร.5) 23 ตุลาคม 2562

โพสโดย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สามแยก (นางสาวจารุวรรณ ศิริลา)

น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง(ร.9) 13 ตุลาคม 2562

โพสโดย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สามแยก (นางสาวจารุวรรณ ศิริลา)

สุขภาพดีด้วยการปั่น

โพสโดย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สามแยก (นางสาวจารุวรรณ ศิริลา)

รณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน

โพสโดย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สามแยก (นางสาวจารุวรรณ ศิริลา)

สถานศึกษาที่ส่งข่าวมากสุด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระเบาะไผ่  จังหวัดปราจีนบุรี