หนูชอบเสียงเพลง(อูคูเลเล่)

โพสโดย : โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง (นางสาวเพ็ญนภา บัวผัน)

การแสดงบทบาทสมมุติประกอบเพลงคุณธรรม(อูคูเลเล่)

โพสโดย : วัดสุทธาวาส (นางสาวมยุรา พันดนตรี)

เสียงดนตรีพัฒนาความคิด (อูคูเลเล่)

โพสโดย : โรงเรียนบ้านเขาดิน (อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์) (นางสาวสรณ์สิริ กิจติยะพงศ์)

กิจกรรมวันสำคัญของชาติ (วันแม่แห่งชาติ)

โพสโดย : ศพด.เทศบาลตำบลโนนฆ้อง (นางสาวทิพย์อาพร อาปะหัง)

ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)

โพสโดย : โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) (นางสาวพวงรัตน์์ พุ่มคชา)

หนูน้อยน่ารักดื่มนมผสานเสียงเพลง (อูคูเลเล่)

โพสโดย : โรงเรียนบ้านเขาดิน (อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์) (นางสาวสรณ์สิริ กิจติยะพงศ์)

นักดนตรีสมัครเล่น (อูคูเลเล่)

โพสโดย : วัดท่าพูด (นางจิตติมา ถนอมเกียรติกุล)

นิทานพาเพลิน(อูคูเลเล่)

โพสโดย : บ้านบางประแดง (นางจุฑามาศ สุปรีย์รัตนา)

เรียนสนุกไร้ความทุกข์ ปลุกด้วยเสียงเพลง - ร้องเล่นเต้นและดนตรี (อูคูเ...

โพสโดย : โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง (นายสันติ คงมณีเงิน)

เด็กดีดื่มนมผสมดนตรี - ร้องเล่นเต้นและดนตรี (อูคูเลเล่)

โพสโดย : โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง (นายเชิงชาย อาภรณ์รัตน์)

สถานศึกษาที่ส่งข่าวมากสุด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระเบาะไผ่  จังหวัดปราจีนบุรี