ข่าวผลงานที่ได้รับรางวัล ปี 2556 ทั้งหมด 41 ข่าว | จำนวน 5 หน้า
เลขข่าว 3816 ต่ำสาด บ้านคุณยายหนู (ภูมิปัญญาชาวบ้าน) (อุดรธานี)  สังกัด อปท. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งแร่ ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  บันทึก 8 มิ.ย. 2556, 13:28 น.
เลขข่าว 3774 คบเด็กสร้างบ้านให้มด (เพชรบุรี)  สังกัด อปท. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยท่าช้าง  บันทึก 31 พ.ค. 2556, 22:36 น.
เลขข่าว 3736 โครงการเรื่อง รวมพล ชนเผ่า เด็กปฐมวัย ใต้ร่มพระบารมี (แม่ฮ่องสอน)  สังกัด อปท. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่  บันทึก 31 พ.ค. 2556, 13:36 น.
เลขข่าว 3730 หน่วยกู้ภัย-กู้ชีวิต-กู้ชีพ-กู้ชาติ (พิจิตร)  สังกัด อปท. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไผ่รอบ  บันทึก 31 พ.ค. 2556, 12:00 น.
เลขข่าว 3704 สมมุติว่าหนูเป็นหมอ (ลำปาง)  สังกัด อปท. ศ.พ.ดบ้านแพะหนองแดง  บันทึก 30 พ.ค. 2556, 17:52 น.
เลขข่าว 3698 โครงงานตุ๊กตาต้นข้าว  (นครนายก)  สังกัด อปท. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ( โรงเรียนวัดเกาะกระชาย )  บันทึก 30 พ.ค. 2556, 16:44 น.
เลขข่าว 3678 เรียนรู้ขนมพื้นบ้านจังหวัดภูเก็ต (ภูเก็ต)  สังกัด อปท. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกทราย สาขา ๒ (บ้านฉลอง)  บันทึก 30 พ.ค. 2556, 11:31 น.
เลขข่าว 3676 หนูน้อยดาวเรือง (ปทุมธานี)  สังกัด อปท. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บางกระบือ  บันทึก 30 พ.ค. 2556, 07:29 น.
เลขข่าว 3674 ชุมชนของหนูต้องห่างไกลยาเสพติด (ลพบุรี)  สังกัด อปท. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเชียงงา  บันทึก 29 พ.ค. 2556, 21:34 น.
เลขข่าว 3623 โครงการหนูน้อยนักออม (นราธิวาส)  สังกัด อปท. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตอหลัง  บันทึก 27 พ.ค. 2556, 12:51 น.