ข่าวผลงานใต้ร่มพระบารมี ทั้งหมด 367 ข่าว | จำนวน 37 หน้า
เลขข่าว 3260 เรียนรู้นอกห้องเรียน (ชัยภูมิ)  สังกัด อปท. วัดตาล  บันทึก 7 พ.ค. 2556, 23:06 น.
เลขข่าว 3245 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ (ชัยภูมิ)  สังกัด อปท. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าแขกวนาราม  บันทึก 5 พ.ค. 2556, 11:51 น.
เลขข่าว 3201 กิจกรรมร่วมกับชุมชน (สมุทรสาคร)  สังกัด อปท. ศูนย์เด็กเล็กวัดกระซ้าขาว  บันทึก 1 พ.ค. 2556, 20:15 น.
เลขข่าว 3194 กิจกรรมสร้างศิลปะ (ชัยภูมิ)  สังกัด อปท. เทศบาลตำบลทุ่งทอง  บันทึก 1 พ.ค. 2556, 17:36 น.
เลขข่าว 3183 เรียน เล่น จากกากถั่วเหลือง (สระแก้ว)  สังกัด อปท. ศพด.ตำบลหนองแวง ต.หนองแวง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว  บันทึก 30 เม.ย. 2556, 21:49 น.
เลขข่าว 3179 เศษฐกิจพอดี (หนองคาย)  สังกัด อปท. นางบุญเรือง ปุณตุง  บันทึก 30 เม.ย. 2556, 15:44 น.
เลขข่าว 3135 ส่งยิ้มทั่วไทยให้ครูเล่าเรื่อง (ชัยภูมิ)  สังกัด อปท. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบัวลอย  บันทึก 27 เม.ย. 2556, 15:46 น.
เลขข่าว 3115 ปลูกจิตสำนึกเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างความสัมพันธ์ผู้ปกครองและชุมชน (หนองคาย)  สังกัด อปท. นางคำปัน หน่อแก้ว  บันทึก 25 เม.ย. 2556, 11:08 น.
เลขข่าว 3104 โครงงานส้มตำหนูทำได้ (อุดรธานี)  สังกัด อปท. บ้านหมูม่นพัฒนา  บันทึก 24 เม.ย. 2556, 13:46 น.
เลขข่าว 3103 เล่นตามรอยพระยุคลบาท เล่น การละเล่นมอญซ่อนผ้า (อุดรธานี)  สังกัด อปท. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งแร่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  บันทึก 24 เม.ย. 2556, 11:47 น.