#

โครงการที่เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ
นิทานสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรม เกิดขึ้นได้ ใกล้ตัวเรา
และประกวดต้นฉบับนิทานภาพสำหรับเด็ก SUANDUSIT KIDS BOOKS AWARD 2017

วันและสถานที่ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 วัน 1 คืน

( อุบลราชธานี )  เสร็จสิ้น   แผนที่

อบรม วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560
สถานที่ โรงแรมเนวาด้า (โทร. 045-313355)

( เชียงใหม่ )  เสร็จสิ้น   แผนที่

อบรม วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2560
สถานที่ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด (โทร. 053-222099)

( นครราชสีมา )  เสร็จสิ้น   แผนที่

อบรม วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2560
สถานที่ โรงแรมเฮอมิเทจ (โทร. 044-247444)

( สุราษฎร์ธานี )  เสร็จสิ้น   แผนที่

อบรม วันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2560
สถานที่ โรงแรมเคพาร์ค (โทร. 077-213700)

( พิษณุโลก )  เสร็จสิ้น   แผนที่

อบรม วันที่ 2 - 3 กันยายน 2560
สถานที่ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ (โทร. 055-211288)

( นนทบุรี )  เสร็จสิ้น   แผนที่

อบรม วันที่ 9 - 10 กันยายน 2560
สถานที่ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ (โทร. 02-5917720)

( อุดรธานี )  เสร็จสิ้น   แผนที่

อบรม วันที่ 16 - 17 กันยายน 2560
สถานที่ โรงแรมเจริญโฮเต็ล (โทร. 042-248155)

(สงขลา)  เสร็จสิ้น   แผนที่

อบรม วันที่ 23 - 24 กันยายน 2560
สถานที่ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ (โทร. 074-355355)


โครงการจัดอบรมที่ผ่านมา