การใช้ชุดสื่อการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21
จังหวัด: ลำพูน สร้างโดย: บ้านป่าก่อ

สังกัด: อปท.

ผู้จัดทำ: นางสาวจงรักษ์ กุนา
วันที่สร้าง: 9 กันยายน พ.ศ. 2560    อ่านแบบเต็มหรือพิมพ์หน้านี้  

เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด สถานศึกษาสามารถจัดการประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าก่อ (จังหวัด ลำพูน) ผู้จัดทำ นางาสวจงรักษ์ กุนา ประเภทตัวชี้วัด : ศพด.สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล่นบ้านป่าก่อ ขอขอบคุณท่านมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เห็นความสำคัญของเด็กปฐมวัย ได้นำชุดสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งประกอบไปด้วยหนังสือนิทาน ตุ๊กตาหุ่นมือ แผ่นซีดีเพลง และหนังสือป๊อบอัพ ให้กับทาง ศพด. ซึ่งก็ได้นำมาจากประสบการณ์โดยจัดการเรียนการสอนให้กับเด็ก หรือสามารถบูรณาการเข้ากับหน่วยการเรียนรู้ต่างๆทำให้เด็กๆเกิด การเรียนรู้ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927