ปิดการยืนยันการรับทุนแล้ว
ขณะนี้ระบบการยืนยันการรับทุนการศึกษาปิดแล้ว เนื่องจากครบกำหนดระยะเวลาการรับทุนการศึกษา ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560