กิจกรรมเสริมประสบการณ์

สร้างโดย ศพด.อบต.บ้านเหล่า (จังหวัดอุดรธานี)

ผู้จัดทำ อรภัทรา ใคร่นุ่นกา

ประเภทตัวชี้วัด : สถานศึกษาสามารถจัดการประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ            ปัจจุบันเด็กจำนวนมากเดินทางด้วยรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นรถของที่บ้าน หรือรถตู้รับส่งของโรงเรียน ซึ่งบ่อยครั้งที่เราจะได้เห็นข่าวเด็กติดอยู่ในรถ ซึ่งอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ผู้ปกครองหรือคนขับรถเผลอลืมเด็กไว้ในรถ หรือปล่อยเด็กอยู่ในรถเพียงลำพังเพื่อจะลงไปทำธุระแล้วลืมเอากุญแจรถออกไปด้วยหรือเด็กซุกซนไปกดล็อครถเข้าทำให้เปิดประตูไม่ได้ เป็นต้น หากโชคดีมีผู้มาพบเห็นหรือช่วยเหลือได้ทันก็ดีไป แต่ก็หลายครั้งที่กินระยะเวลานานกว่าจะมีผู้พบเห็นจนสายเกินไปทำให้เด็กเสียชีวิต กลายเป็นฝันร้ายที่ไม่มีวันตื่นของผู้ปกครองและสร้างความสะเทือนใจไม่น้อยในสังคมแต่ผู้ใหญ่อย่างเราสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียเช่นนี้อีกได้ ด้วยการสอนให้เด็กรู้จักวิธีการช่วยเหลือตัวเอง เอาตัวรอดจากสถานการณ์การติดอยู่ในรถลำพัง ซึ่งควรสอนตั้งแต่เด็กเล็กในวัยอนุบาล เพราะเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ กันไว้ย่อมดีกว่าแก้

ที่มา : http://special2.dusitcenter.org/cdcnews/content.php?nid=9368 | เลขที่ข่าวอ้างอิง : 9368