น้อมรำลึกพระปิยมหาราช (ร.5) 23 ตุลาคม 2562

สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สามแยก (จังหวัดเพชรบูรณ์)

ผู้จัดทำ นางสาวจารุวรรณ ศิริลา

ประเภทตัวชี้วัด : สถานศึกษามีความร่วมมือระหว่างบ้าน,ศาสนา,การศึกษา,ภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในชุมชน             เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2562 ในวันคล้ายวันสวรรคต ร.5 ได้มีพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก พระปิยมหาราช โดยทุกภาคส่วนร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือวันปิยมหาราช เพื่อให้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และร่วมกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ เช้าวันนี้ทางหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สามแยก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเข็มทอง ได้มีส่วนร่วมเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เบื้องหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โอกาสนี้ โดยมีข้าราชการ พนักงานรับวิสาหกิจ องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีแต่งกายชุดผ้าไทย หรือชุดสภาพโทนสีชมพู เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน

ที่มา : http://special2.dusitcenter.org/cdcnews/content.php?nid=9347 | เลขที่ข่าวอ้างอิง : 9347