Play & Learn เพลินไปกับประกันคุณภาพการศึกษา

สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล3 ขวบบ้านสามเส้า (จังหวัดศรีสะเกษ)

ผู้จัดทำ นางรัชดาพร อัครจักร

ประเภทตัวชี้วัด : สถานศึกษามีจำนวนผู้เรียนและอายุตามเกณฑ์            โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูมุ่งสู่การพัเพื่อความเป็นเลิศ Super Teacher One song Hit เมื่อถึงวัยที่เด็กๆต้องใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับผู้อื่นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งคือ การสอนให้พวกเขารู้จักควบคุมอารมณ์และความต้องการโดยไม่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง พร้อมยอมรับกฎกติกาของสังคมและแสดงออกอย่างเหมาะสม สำหรับนิทานเรื่อง ช้างน้อยคอยได้ นำเสนอเรื่องราวผ่านตัวเอกซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กโดยรู้จักรอคอยเมื่อเจอกับสถานการณ์ต่างๆตั้งแต่เรื่อวการต่อแถวซท้อของ จนไปถึงเรื่องการปลูกต้นไม้ซึ่งใช้เวลานานแต่สุดท้ายการรอคอยก็ให้ผลที่น่าปลื้มใจ กิจกรรมและประสบการณ์ 1ครูสอนเพลง( เฉพาะท่อนฮิตสั้นๆที่ตะนำมารวมกับนิทาน 2. ครูให้นักเรียร้องเพลงทบทวน 3. ครูอธิบายกติกา ว่า เมื่อได้ยินคำสำคัญ คำนี้ ( ส่งเสียงออกมาว่า ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร ช้างน้อยคอยได้ ) จะต้องร้องเพลงพร้อมปรบมือด้วยกัน 4. ครูเริ่มเล่านิ โดยการอ่านชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้วาดภาพประกอบ และเริ่มเล่า พร้อมเน้นคำสำคัญแต่ละช่วง จนจบเรื่อง 5. ครูชวนพูดคุยกับนิทานที่ได้ฟัง หลังมีเพลงมาร่วมด้วยว่าเด็กๆรู้สึกอย่างไร

ที่มา : http://special2.dusitcenter.org/cdcnews/content.php?nid=8434 | เลขที่ข่าวอ้างอิง : 8434