การใช้ชุดสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย3-5ปีเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต

สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตะแบง (จังหวัดนครราชสีมา)

ผู้จัดทำ นางสาวรจนา แฟนพิมาย

ประเภทตัวชี้วัด : สถานศึกษามีการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย            ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านป่าตะแบง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 30360 มีผู้ดูแลเด็ก 2 คน นักเรียนทั้งหมด 11 คน หลังจากที่ได้เข้าอบรมการใช้ชุดสื่อการเรียนการสอน สื่อส่งเสริมทักษะชีวิตในครั้งนี้แล้ว ได้นำสื่อและวิธีการเรียนการสอน ไปปรับใช้เพื่อให้เข้ากับบริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กนักเรียนตื่นเต้นที่ได้เห็นสื่อใหม่ๆ สนุกสนาน ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดีตลอดจนเด็กได้เรียนรู้ที่จะใช้สื่อร่วมด้วยครูให้เด็กใช้สื่อเอง เพื่อนำไปพัฒนาในการสอนทักษะชีวิตให้กับเด็กปฐมวัยในศูนย์ การใช้หนังสือนิทานเล่าเรื่องเพื่อให้เด็กเกิดจินตนาการตามเนื้อเนื่องของนิทาน เล่าเรื่องตามภาพที่เด็กคิดและเห็นจะไม่ตรงตามเนื้อเรื่องที่ให้มา ตุ๊กตาหุ่นมือน้องฟ้าเด็กๆจะชอบมากเพราะมีใบหน้าแสดงอารมณ์ 3 อารมณ์ เด็กๆจะทำหน้าตามน้องฟ้าได้ เพื่อนครูที่ได้เห็นสื่อ ต่างชื่นชมสื่อว่าเป็นสื่อที่ดี มีคุณภาพ เหมาะกับเด็กปฐมวัย สีสันสวยงาม ดึงดูดความสนใจ และไม่เป็นอันตราย การใช้สื่อได้ง่าย สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมได้หลากหลาย เพลงคุณยายละออเราสามารถใช้ในการนำเข้าสู่บทเรียน หรือจะใช้ในกิจกรรมเข้าจังหวะ หนังสือนิทาน เราสามารถที่จะมาประยุกต์ใช้ให้เด็กเล่นเกมได้ หลากหลาย ตามความสนใจของเด็กและได้นำความรู้มาถ่ายทอดให้เพื่อนร่วมงานได้ใช้ชุดสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย(3-5ปี)เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21

ที่มา : http://special2.dusitcenter.org/cdcnews/content.php?nid=6205 | เลขที่ข่าวอ้างอิง : 6205