ให้ความร่วมมือกับทางอำเภอในการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันปิยมหาราช 23ต.ค.56

สร้างโดย ศพด.เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง(ครูสุภาพร) (จังหวัดกาฬสินธุ์)

ผู้จัดทำ นางสุภาพร น้อยสมศรี

ประเภทตัวชี้วัด : สถานศึกษามีความร่วมมือระหว่างบ้าน,ศาสนา,การศึกษา,ภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในชุมชน            ศพด.ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันปิยมหาราช 23 ต.ค.56 กับทางอำเภอห้วยผึ้งและหน่วยงานราชการ พร้อมด้วยประชนทุกหมู่เหล่า ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยผึ้งได้อยู่ในตัวอำเภอห้วยผึ้ืง จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ข้างหลังตลาดสดเทศบาลตำบลห้วยผึ้ง ซึ่งมีบุคลากรครูผู้ดูแลเด็ก 4 คน และผู้ดูแลเด็ก 15 คน แม่บ้านแม่ครัวรวม 3 คน คนขับรถ 2 คน นักเรียนประมาณ230 คน ซึ่งบุคลากรทุกท่านเห็นความสำคัญของวันปิมหาราชของชาวไทย จึงได้พากันไปร่วมถวายพวงมาลาในวันนี้พร้อมหน่วยงานราชการและข้าราชการ/ประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างแสดงความจงรักภักดีต่อหน้าพระบรมรูปทรงม้าที่หน้าอำเภอห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์

ที่มา : http://special2.dusitcenter.org/cdcnews/content.php?nid=4190 | เลขที่ข่าวอ้างอิง : 4190